NORMA je festival autorského divadla a současného umění, který se od roku 2015 koná v Ostravě. Festival pořádají galerie města Ostravy PLATO a pražské divadlo Studio Hrdinů.

NORMA

csen

Festival NORMA:

Marek Meduna & Grottup: Refrén (CZ)

  • zrušeno
Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Koncepce, hrají: Marek Meduna, Aid Kid, Dan Kranich

Vstupenky

 

Objednávka festivalu pro umělce Marka Medunu a jeho nové uskupení Grottup. Projekt na hranici performance a koncertního rapového vystoupení.

Performance Refrén vzniká speciálně pro festival NORMA, v této chvíli je stále ve fázi vzniku. V nadpisu chce Grottup vytvořit živý rapový koncert jako performanci společně s diváky.

Vysouším tůň generalizací. A to je jen začátek.

Bojuji s rojem personifikací. A to je jen začátek.

Petrifikuji křivdy naděje. A to je jen začátek.

Léčím prameny od hnoje. A to je jen začátek.

Nastoluji virové bratrství. A to je jen začátek.

Obracím kameny soukromí. A to je jen začátek.

Očišťuji zboží od pomluv. A to je jen začátek.

Metafory znám dle postů. A to je jen začátek.

Marek Meduna je výrazným autorem ve středoevropském kontextu, působí jako samostatný umělec, je ale i členem skupiny Rafani. Tvorba Marka Meduny se často dotýká podstaty uměleckých médií a stejně tak ukazuje spletitosti lidského porozumění a pravidel. Danosti Medunu vybízejí k tázání se na jejich porušování. Tyto odchylky následně vyjevuje v díle jako propojení zobrazení, tvarů a jejich umístění. Jeho práce je často sochařská, instalační a místně-specifická, nalézáme zde i texty a obrazy. Zážitky a pocity Meduny otisknuté v dílech jako by odrážely střet subjektu s určitou dysfunkcí, s nečekaným pocitem nerozhodnosti nebo determinovanosti. Autor vytváří paralely zkušeností, kompiluje obraz a jazyk; syntetický útvar jako konečné dílo je proto leckdy složené z mnoha vzájemně zasunutých, zpětně nedešifrovatelných vrstev.

 
foto: Martin Polák