NORMA je festival autorského divadla a současného umění, který se od roku 2015 koná v Ostravě. Festival pořádají galerie města Ostravy PLATO a pražské divadlo Studio Hrdinů.

NORMA

csen

NORMA

31/10/2020

NORMA je mezinárodní festival autorského divadla a současného umění, který se od roku 2015 koná v Ostravě. Festival pořádají galerie města Ostravy PLATO a pražské divadlo Studio Hrdinů.

Dramaturgie festivalu NORMA se soustředí na autorské divadelní projekty vypovídající o trendech a tématech, které zaměstnávají tvůrce napříč generacemi i divadelními žánry. Důležitým rozměrem festivalu je syntéza výtvarného umění a divadla v konkrétních divadelních inscenacích i v sekci performancí na pomezí divadla a výtvarného umění. Toto spojení je oboustranně přínosné: pro konceptuální umělce je překračování hranic výtvarného umění přirozené a divadlo pro ně bývá vzrušující výzvou, divadelníci se mohou inspirovat snahami o přesah i svobodomyslností a lehkostí, s nimiž umělci nad divadlem uvažují.

Dramaturg festivalu

Jan Horák
jan.horak@studiohrdinu.cz

Pro média

Magdaléna Dušková

komunikace
+420 727 815 134
magdalena.duskova@plato-ostrava.cz

Produkční tým

Tereza Měsícová
vedoucí projektu
+420 737 856 981
tereza.mesicova@plato-ostrava.cz


Madla Zelenková
produkce a koordinace účinkujících
+420 775 290 483

madla.zelenkova@studiohrdinu.cz

Pátý ročník festivalu NORMA je z důvodů pandemie a s ní spojených restrikcí a přehodnocování hodnot, které vedly k zásadním finančním škrtům, redukován z tradičního dvoudenního formátu na jednodenní. Podtitulem letošního festivalu je „Autonomní zóna“. Pokud bych to měl více rozvést, soustředil jsem se na projekty, které vytvářejí autonomní zónu jako prostor pro únik, ale zároveň i určitý aktivizmus, řekněme poněkud autistický, ale naprosto přenosný, tedy ne nutně do sebe uzavřený. Tyto autonomní světy jsou v některých případech hravým odmítnutím naší takzvané reality, v jiných případech jsou více výrazem vědomého odporu k ní, či naprostým propadem do svého světa.

Hravá performance Pustý ostrov chrání 15 000 obyvatel scénografky a performerky Zuzany Scerankové (členky progresivního uskupení „Osm lidí“ a nejmladší sestry výrazných výtvarnic Pavly a Lucie Scerankových) a Natálie Rajnišové, vytváří autonomní svět, ve kterém hraje hlavní roli kostým, nebo lépe řečeno mystické bytosti – objekty, které se neustále zjevují, aby nám zprostředkovaly své mikrouniverzum, nezávislé na jakékoli ukotvenosti v naší realitě. V anotaci zmiňovaná forma módní přehlídky se možná snaží o srozumitelnost formy, ale pro význam performance je vlastně zbytná.

Performance polského mezinárodně etablovaného tanečníka a performera Pawła Sakowicze Jumpcore je na první pohled formálně minimalistickým a obsahově do určité míry až autistickým mikrosvětem, který je nejblíže podobný různým fantazy světům. Přenáší nás do něho rytmizovaným pohybem, tedy neustálým poskakováním, od klidného po frenetické až na hranici naprostého vyčerpání doprovázené mluveným slovem. Výsledkem je až dojemná performance, která dokáže diváka naprosto pohltit. Jumpcore je také prvním tanečním projektem, který je „ve vlastnictví“ národní galerie Zacheta ve Varšavě.

S ohledem na zkrácený formát festivalu a potřebu téma autonomního světa umělce co nejvíce podchytit jsem oslovil kurátora Martina Mazance a výtvarníka Dominika Gajarského, který často pracuje s médiem videa, aby připravili sérii videí různých mezinárodních umělců, kteří se podle jejich mínění, tomuto tématu věnují. Tato videa budou prezentována jako jednorázová projekce a budou tak rovnoprávnou součástí dramaturgie festivalu.

Mnohonásobně oceněná performance francouzské tanečnice Leïly Ka Pode ser je pak naprostým propadem do světa tance. Portugalský název „Pode ser“ se dá přeložit jako „Možná, možná ne“, formálně je velmi silným sólem zjednodušeně řečeno kombinujícím Schubertovu hudbu s hiphopem. Leila je ve své performanci vášnivá, bojující, ale hlavně nedostupně uzavřená ve svém světě. Toto její představení získalo první ceny na festivalech v Německu, Itálii a Polsku.

Poslední performance obstará projekt, který dle tradice dramaturgie festivalu NORMA připraví současný výtvarný umělec. Pro dramaturgii festivalu s nadpisem „Autonomní zóna“ jsem oslovil Marka Medunu (bývalého zakládajícího člena skupiny Rafani). Marek Meduna připravuje se svým novým uskupením Grottup projekt na hranici performance a koncertního rapového vystoupení.

Jako vždy je ideálem festivalu, aby nebyl vnímán fragmentárně, NORMA je jasnou dramaturgickou koncepcí, jejíž plného vyznění lze docílit, pouze pokud divák bude ochoten ho prožít celý.

Jan Horák
dramaturg

PLATO
Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus), Ostrava
mapa

Tram: zastávka Stodolní
Bus: zastávka Konzervatoř
Vlak: Ostrava-Stodolní, Ostrava hl.n.

Jízdní řády MHD naleznete na dpo.cz. Jízdenky MHD je možné zakoupit platební kartou přímo ve voze a SMS zprávou (pošlete textovou zprávu ve tvaru DPO70 na číslo 902 30).

  • Permanentka 450/250 Kč*
  • Jednotlivá představení 150/90 Kč*
  • Video 80/40 Kč*
    * studenti, učitelé, senioři, držitelé průkazů ZPT, ZTP-P

Předprodej permanentek (od srpna):
v síti GoOut a na pokladnách PLATO (Ostrava) a divadla Studio Hrdinů (Praha). 


Vstupenky na jednotlivá představení budou k prodeji na místě v den konání.

Ubytování

levné ubytování

hotely

Kde se najíst

Výběr podniků v okolí PLATO, které mají otevřeno i v sobotu

Doporučujeme navštívit

 

14

Zuzana Sceranková, Natálie Rajnišová: Pustý ostrov chrání 15 000 obyvatel, foto: archiv autorek
Paweł Sakowicz: Jumpcore, foto: Piotr Jaruga
Leïla Ka: Pode ser, foto: Olivier Mouazan
Martin Mazanec, Dominik Gajarský: Autonomní kino, foto: Magdaléna Dušková